Britt Fladmark Holta fra Eidsberg Venstre er med å drøfte framtiden for Eidsberg skolene

Tre politikere og to fra administrasjonen skal sammen diskutere ulike modeller for den fremtidige skolen i Eidsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Inkludert i problemstillingen er å legge ned skoler. Det vil si, dette kan være et av flere alternativer.
Hovedutvalget for kultur og oppvekst har utnevnt de tre politikerne. Dette er Tor-Øyvind Nilsen (Sp), Rolf Ertkjern Lende (Ap) og Britt Fladmark Holta (V). Innstillingen skal behandles av de øvrige politikerne i september, og det er satt av 100.000 kroner til utredningen, som skjer med hjelp utenfra.

Eidsberg

Foto: gs

Eidsberg

Foto: gs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**