Takk til alle for innsatsen!

Vi er takknemlig for innsatsen til alle som støttet oss i demonstrasjonen for å bevare tilbudene på KK 19. februar 2009:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Flotte apeller fra fra Gunn-Vivan Eide (3. kandidat på Venstres stortingsliste i Hordaland) og Agnethe Strøm, leder av Kvinnefronten i Bergen
Imponerende mobilisering fra medarrangør Aksjonsgruppen på Facebook for å bevare fødetilbudet i Bergen
Venstres bystyregruppe i Bergen og Hordaland Unge Venstre;
Organisasjonen Liv Laga;
Småbarnsforeldre, sykepleiere, jordmødre og studenter som stilte opp, og gikk i tog;
Jordmorforeningen, som støttet demonstrasjonen med fakler;
Og ikke minst, en stor takk til Kurt Oddekalv som stilte opp og lånte oss en megafon!

Kvinnehelse er en viktig politisk sak, og vi kan ikke godta at kvinner, barn og familietilbud blir lagt under sparekniven! Kampen vil fortsette!

mvh Hordaland Venstrekvinnelag

Nyhetsoppslag i BT og BA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**