– Gode forhold for økologisk landbruk

Venstres stortingsrepresentant fra Finnmark, Vera Lysklætt, er opptatt av å utvikle det økologiske landbruket i fylket, og å øke produksjonen av økologiske landbruksprodukter. — Forbrukere over hele landet blir stadig mer opptatt av rein mat og miljøvennlig produksjon. Og Finnmark har et stort potensiale også på dette området på lik linje med at vi har rein fisk fra et reint Barentshav, mener hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt mener at det er stort potensiale for økologisk landbruk i Finnmark.

Vera Lysklætt mener at det er stort potensiale for økologisk landbruk i Finnmark.

Utvikling av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter er et landbrukspolitisk satsingsområde. I forslaget til Venstres stortingsvalgsprogram foreslås det at 20 prosent av jordbruksarealet skal være økologisk drevet innen 2020.

Utfordret landbruksministeren

– Jeg stilte spørsmål til landbruksminister Lars Peder Brekk om hvordan han kan bidra slik at det blir mer attraktivt også for finnmarksbønder å satse på økologisk matproduksjon under de klimatiske forhold som vi har i Finnmark – og slik at bøndene på denne måten også kan få flere bein å stå på, forteller Vera Lysklætt.

– Summen av svaret hans er at det ikke finnes eller vil foreslås spesielle tiltak for Finnmark eller andre områder med eller nær arktisk klima. Men det fremgår også at det finnes en rekke muligheter for bønder og andre landbruksprodusenter som ønsker å produsere økologisk, sier Lysklætt.

Kan gi mer smakfulle vekster i Finnmark
Til tross for en kortere vekstsesong og klimatiske forhold, er flere områder i Finnmark velegnet for økologisk produksjon. En relativt kort vekstsesong, men med et intenst lys i sommermånedene, kan for eksempel gi mer smakfulle vekster. Det er i tillegg enklere nå enn tidligere for melkebønder i Finnmark å levere økologisk melk til Tine, skriver departementet. – Dessuten finner vi økologisk oppdrettsfisk i stadig flere butikker. Også innen reindriftsnæringa burde det finnes et potensiale på dette området, mener Lysklætt.

I dag drives 1,9 prosent av jordbruksarealet i Finnmark økologisk, eller er under omlegging, i følge departementet. Det er lavt sammenlignet med resten av landet.

— Det må vi ha som målsetning å øke, sier Vera Lysklætt (V). — Men det krever at fylkeskommune og landbruksmyndigheter samarbeider om planlegging av næringsforsyning, produksjon av fôr og helhetlig utvikling. Da kan vi få økt engasjementet rundt økologisk produksjon også i Finnmark. Klimaendringer gjør det dessuten aktuelt å utvikle nye sorter som er tilpasset våre vekstforhold, avslutter hun.

Les også artikkel i NRK Sami Radio.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**