Kunstskolen i Karasjok

– Jeg har nå tatt opp saken vedr. etablering av en kunstskole i Karasjok skriftlig med kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV). Ildsjeler og folk med initiativ og tiltakslyst burde bli båret på gullstol framfor å bli slått hånda av på den måten som det her legges opp til. Den allergien mot private initiativ og private løsninger som så langt har blitt synliggjort i denne saken, har jeg liten sans for, sier Venstres stortingsrepresentant, Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt mener at kunnskapsministeren har allergi mot private løsninger.

Vera Lysklætt mener at kunnskapsministeren har allergi mot private løsninger.
Foto: Venstre

Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok/Kárášjoga Dáiddaskuvla fikk 07.08.06 avslag på søknaden av 28.03.05 om godkjenning av kunstskoleprosjektet i Karasjok. Avslaget ble anket i april 2008 og er enda til behandling i Kunnskapsdepartementet.

– Vi har et stort behov for nettopp et slikt skoletilbud i vår del av landet. Regjeringa har i vel tre år nå snakket seg varm om en satsing i nordområdene – men resultatet så langt er svært få konkrete prosjekter i nord. Kunstskolen i Karasjok/Kárášjoga Dáiddaskuvla vil kunne fylle det behovet som er for en utdanning innen visuelle fag på dette nivået. Et slikt skoletilbud eksisterer ikke nord for Lofoten i dag og det vil dermed ikke komme til å bli en konkurrent til noen offentlig skole, sier Vera Lysklætt.

– Jeg håper at kunnskapsministeren ser hvor viktig det er at vi kan få etablert en kunstskole på videregående skoles nivå også i denne delen av landet og i et samisk miljø. Mange barn og unge har interesser innen kunst- og kulturfag og de har også vært elever ved ulike kulturskoler i kommunene. Arbeidet med skoleprosjektet har fått aktiv og økonomisk støtte både fra Finnmark fylkeskommune, Karasjok kommune og Sametinget – og i tillegg har Karasjok kommune godt egnede lokaler å tilby. – Så, nå får vi bare håpe på at ikke kunnskapsministeren legger hele dette prosjektet dødt. — Jeg synes i tillegg at den utrolig lange saksbehandlings- og ankebehandlingstida som er utvist i denne saken, er direkte respektløst overfor initiativtakerne, avslutter Vera Lysklætt.

Samiske Kunstneres Forbund/Sámi Dáiddaehpiid Searvi (SDS) har jobbet med denne saken siden 1980. Etter flere utredninger og mye arbeid har man kommet fram til at dette skal være en kunstutdanning på videregående skoles nivå som er åpen for søkere fra hele landet og som skal gi elevene et grunnlag for å kunne ta en høyere billedkunstutdanning på høyskolenivå og få grunnlag til å ha billedkunst som yrke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**