– NAV-falitt fra Regjeringen

Venstres leder Lars Sponheim mener at Regjeringens forslag om å utsette neste steg i NAV-reformen som et ledd i å løse NAV-krisen er en helt feil strategi og en falitt-erklæring fra Regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

– Jeg er enig i at det viktigste nå er at NAV får orden på dagpengeutbetalingene, men det kan skje ved en enkel og ubyråkratisk måte ved at alle får rett til dagpenger etter 14 dager uavhengig av om søknaden er behandlet eller ikke, slik Venstre foreslo i Stortinget sist onsdag og som statsministeren svarte positivt på, sier Sponheim.

– Slik jeg forstod statsministeren ville regjeringen bruke et par dager på vurdere dette og så eventuelt iverksette tiltaket. I stedet velger Regjeringen en merkelig løsning — som kanskje høres besnærende ut, men er i realiteten tiltak som verken løser utfordringene på kort eller lang sikt, mener Sponheim

Falitterklæring
– Det regjeringen nå gjør er å utette iverksettingen av tre forenklingsordninger som er helt nødvendig for å få effekt av NAV – reformen. – Det vil bare gjøre situasjonen enda verre både for de som står i dagpengekø og andre brukere av NAVs tjenester. Det er å holde folk for narr, ikke å ta dem på alvor, sier Sponheim.

Dessuten undergraver denne utsettingen hele grunnlaget for NAV-reformen, nemlig arbeidslinjen. – NAV-reformen er den største velferdsreformen i denne stortingsperioden. Regjeringen sitter med ansvaret for at den blir gjennomført på en god måte. At regjeringen så til de grader tilkjennegir at de ikke har kontroll på situasjonen, er ikke bare skandaløst, men en direkte falitterklæring, påpeker Sponheim.

Tåkelegging
– Det virker også som arbeidsministeren fullstendig overser de NAV-kontorene som faktisk fungerer godt og som har sett frem til å ta i bruk et lovverk som vil øke kvaliteten på tjenestene og gjøre dem mer effektive, forstsetter Sponheim.

– Løsningen på dagpengeproblematikken har ingenting med gjennomføringen av arbeidsavklaringspenger å gjøre, og er i beste fall en tåkelegging for å skjule regjeringens mangel på handlekraft. Regjeringen viser at de ikke har oversikt og kontroll over den største velferdsreformen vi har hatt i nyere tid, avslutter Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**