– Må stille krav for å redusere byggefeil

Venstre er, på vegne av forbrukerne, lei av det store antallet byggefeil i byggenæringa. Skadene etter byggefeil beløper seg til fire milliarder kroner i året. Det har forskningsinstituttet SINTEF Byggforsk anslått i en rapport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Av et samlet byggemarked på 180 mrd. kroner årlig, gjelder 50 mrd. kroner en omsetning som ikke er søknadspliktige tiltak.

– Vi har i dag et stort "gråsonemarked" hvor mange ukyndige håndverkere uten fagutdanning får operere fritt. Når tiltaket ikke er søknadspliktig, er det i dag ikke noe krav om at du må dokumentere kompetansen din, sier Venstres nestleder og leder av byutviklingskomitéen i Oslo, Ola Elvestuen.

Ola Elvestuen

Foto: Frode Fjeldstad

I innstillingen til ny byggesaksdel i Plan- og bygningsloven som ble avgitt av Kommunalkomiteen i Stortinget i dag, ber Venstre Regjeringen utrede kompetansekrav og et minimumskrav til små foretak innen byggfagene. Frp, Høyre og Krf støtter Venstres forslag, mens regjeringspartiene ikke gjør det.

– Det er fint at regjeringspartiene vil ha økt samarbeid mellom forbrukermyndigheter og beyggebransjen for å få bukt med useriøse aktører. Vi støtter et slikt samarbeid, men tror ikke det er tilstrekkelig for å oppnå effekt, sier stortingsrepresentant Vera Lysklætt og viser til at byggebransjen selv ønsker at det stilles kompetansekrav også til de minste foretakene.

Elvestuen og Lysklætt er også bekymret for at Norge ikke bruker nok ressurser til å overvåke nye byggematerialer som flommer inn på det norske markedet. De vil derfor styrke Bygningsteknisk etats (BE) ressurser på dette området.
– Med en stadig økende import av byggevarer, løper vi en risiko i at byggevarene ikke er underlagt god nok kontroll og dermed, særlig på sikt, kan svekke kvaliteten på bygg, sier Elvestuen. Han viser til at Sverige har styrket sin overvåkingsfunksjon betydelig.

Venstre foreslår i den nye Plan- og bygningsloven også at Regjeringen skal sette i gang et arbeid med en nasjonal standardiseringsstrategi.
– Vi er forundret over at staten i så liten grad involverer seg i arbeidet både med utvikling av internasjonale standarder og tilpasninger til norske forhold. Spesielt for byggebransjen og det norske klimaet, er det ikke gitt at alle internasjonale standarder dekker norske behov, sier Vera Lysklætt og viser til at det er nesten 5000 standarder bare for byggenæringa. Hvert år godkjennes det lang flere standarder enn det avvikles.

Venstre støtter for øvrig gjeninnføring av uavhengig kontroll av bygg og tror dette vil være med på å øke kvaliteten på byggearbeider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**