Venstre vil redusere statens eierandeler i SAS AB

– Venstre støtter statens deltakelse i emisjonen på 721 mill. kroner, for å sikre statens aksjeverdier i SAS AB. Venstre kan likevel ikke se noen tungtveiende grunner til at staten på sikt skal opprettholde sitt eierskap i et privat luftfartsselskap sier Venstres næringspolitiske talsmann, Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Leif Helge Kongshaug

Foto: Rune Kongsro

Viktigst å sikre skattebetalernes verdier
Venstre frykter at et nei til deltagelse i emisjonen ville kunne brakt selskapet over i en situasjon med finansielt stress, med påfølgende negative konsekvenser for selskapets ansatte og statens verdier, sier Kongshaug. Venstre har sammen med Høyre og KrF stilt som krav at emisjonen betinger at samtlige av de fire største eierne deltar og at salg ikke er et realistisk alternativ i dagens situasjon. Dette for å sikre skattebetalernes verdier i selskapet.

Vil redusere statens eierandeler i SAS AB
– Venstre kan ikke se tungtveiende grunner til at staten på sikt skal opprettholde sitt eierskap i et privat luftfartsselskap. Venstre har derfor fremmet forslag om å gi Regjeringen fullmakt til å redusere eierandelen i SAS AB i forbindelse med oppkjøp, fusjoner eller strategiske allianser, avslutter Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**