– Vi må ta kritikken på alvor

Venstres nestleder, Trine Skei Grande, er glad for at Europarådet overvåker norsk politisk debatt og mener rådet peker på noen alvorlige tendenser. – Jeg er helt enig i at vi i for stor grad ser en kobling mellom muslimer som gruppe og vold og terrorisme, sier Skei Grande, og viser til at flere politikere bruker spisse og dels negative formuleringer om innvandrere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Trine Skei Grande mener at politikere må ta hovedansvaret for et dårlig debattklima.

Trine Skei Grande mener at politikere må ta hovedansvaret for et dårlig debattklima.
Foto: Rune Kongsro

– Politikere må helt klart ta hovedskylden for at debattklimaet blir forenklet og stigmatiserende, men media må også gå i seg selv og tenke gjennom hvem de slipper til med hvilke budskap, fortsetter Grande.

Spisser retorikken unødig
Hun mener enkelte politikere spisser budskapet og retorikken unødvendig for å komme på i media. Skei Grande håper kritikken fra Europarådet tas alvorlig av både politikere, andre samfunnsdebattanter og media.

– Det er fristende å si at man høster som man sår. Det er ingen tvil om at det sås mye ugress i mange unge innvandreres hjerter som vil prege Norge i generasjoner. Samtidig er jeg opptatt av at vi må kunne kritisere og peke på utfordringer uten å bli stemplet som fremmedfiendtlige.

Privat og frivillig initiativ
Venstre har lenge ment at integreringspolitikken i større grad må basere seg på privat initiativ og frivillighet som når flere innvandrergrupper. – Norge har et godt tilbud til nyankomne flyktninger. Men flyktninger utgjør en liten prosent av innvandrerne som lever i Norge, sier Skei Grande.

Mens ca. 1000 flyktninger fikk opphold i 2006 og rundt 2 200 etter søknad om asyl, fikk ca. 14 000 opphold på grunn av familiegjenforening.

– Familieforente blir ikke nødvendigvis integrert av seg selv. Det nytter derfor ikke å satse alene på gode offentlige tilbud til flyktninger, forklarer Skei Grande. – Det er opp til oss politikere å sørge for at organisasjonene får støtte og at de ikke drukner i byråkrati. Satser vi mer på frivillighet vil integreringsarbeidet gå framover. Garantert.

Mangler talerør i offentligheten
Skei Grande er også opptatt av at vi må gjøre med for å få flere med minoritetsbakgrunn inn i folkevalgte organer.

– Dialogmøter som har blitt holdt i det siste viser at det er mye engasjement blant unge med minoritetsbakgrunn, men mange føler de ikke har et talerør i det offentlige rom. Det er parodisk å høre Frp frykte muslimsk flertall om 20 år. Problemet i dag er ikke at vi har for få muslimer på Stortinget, men for få, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**