Venstre en motpol til Frp

Formann i FrP, Siv Jensen, hevdet i sin tale til FrP`s landsstyre lørdag 21. februar at det foregår en snikislamisering av Norge. Telemark Venstre anerkjenner at Norge er et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, og vi ser folks ulike bakgrunn som en berikelse. Telemark Venstre anerkjenner ikke FrPs holdning til det flerkulturelle samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Telemark Venstre vil ha en sekulær stat som skal skape like vilkår for alle trossamfunn og som er uten spesielle bånd til enkeltreligioner eller enkeltlivssyn. En sekulær stat er imidlertid ikke det samme som et sekulært samfunn, og Venstre vil ha offentlige støtteordninger for alle tros- og livssynssamfunn for å sikre et fritt og levende åndsliv i Norge.

Fremskrittspartiet og Venstre er motpoler i norsk politikk, det har den siste ukens debatt vist klart. FrP viser at partiet har en politisk avstand til Venstre, som gjør at et regjeringssamarbeid fra høsten av vil være umulig.

Innbyggerne i samfunnet har forskjellige religiøse overbevisninger, kulturell bakgrunn og interesser. Det gir oss et samfunn der det er naturlig å legge til rette for at den enkelte skal ha rom for sin overbevisning i møte med skole, jobb og fritid. At de samme innbyggerne velger å engasjere seg i samfunnsdebatten fra ulike ståsteder, er grunnleggende positivt.

Telemark Venstres årsmøte 27.02.09

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**