– Eit frontalangrep på lokaldemokratiet

Felles lokalval og Stortingsval kvart fjerde år blir banesår for lokaldemokratiet. Sentraliseringa har gått for langt. Lokalpolitikarane må få attende makta si, meiner Lars-Henrik Paarup Michelsen, i følge dagens BT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Han er dermed ikke enig med SV og AP, som vil gå inn for dette i sine stortingsprogram.

– Jeg frykter at lokale saker og kandidater vil komme helt i skyggen av rikspolitikere og nasjonale saker dersom vi innfører felles valgdag for både kommune- og fylkestingsvalg, og stortingsvalg, understreker Paarup Michelsen.

Ungdomskandidat Runar Mæland er enig. – Arbeiderpartiet går stadig lenger i sine angrep på lokaldemokratiet, konkluderer han. – De har på mange måter overtatt politikken til Framskrittspartiet, og det er ikke gode nyheter for lokaldemokratiet i Norge.

– Lokalvalget for to år siden druknet i stor grad i rikspolitikere og deres nasjonale saker, påpeker Mæland. — Dette problemet blir ikke akkurat mindre om AP får det som de vil, og man skal drive lokal valgkamp samtidig med den nasjonale. Man må være passe naiv, eller Martin Kolberg, for å tro de lokale sakene da blir tillagt særlig vekt, mener han.

Runar

Mange virkemidler
Arbeiderpartiets grunn for en felles valgdag er at valgdeltagelsen muligens vil øke, ettersom flere stemmer ved stortingsvalg. Venstre deler Aps målsetning, men mener utfordringene i lokaldemokratiet aldri vil bli løst ved å ofre innholdet i lokalpolitikken på valgdeltagelsens alter. — Vi mener andre virkemidler vil være mer effektive for å øke valgdeltagelsen, forteller Paarup Michelsen, og lister opp:

· Røysterett til 16-åringane vil trekke ungdomen med i lokalpolitikken før dei eventuelt flytter frå heimstaden.
· Auka makt og mynde til kommunane vil gjere det meir attraktivt å engasjere seg.
· Større og meir robuste kommunar vil gjere lokalpolitikken viktigare.
· Større regionar i staden for dei små fylka kan ta seg av oppgåver som nå er nasjonale.
· Betre demokratiopplæring i skulen vil auke deltakinga i dei demokratiske prosessane.

Stem Venstre med gule roser

Reell kommunereform naudsynt
– Dette er berre eit lite utval av moglege tiltak, understreker Mæland. – Ein reell kommunereform er naudsynt for å stansa den stadig aukande sentraliseringa. Ein styrking av lokaldemokratiet føreset at rikspolitikarane er viljuge til å gje frå seg makt og medietid. Ein samla valdag for lokal- og nasjonalval tener ikkje dette føremålet, og er beint fram eit frontalangrep på lokaldemokratiet, avslutter de to Venstrepolitikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**