Prematur orkesterfusjon

Troms Venstre mener at de involverte partene må få medvirke og uttale seg om et eventuelt Nordnorsk Symfoniorkester. Derfor vil Venstre sende saka tilbake til Fylkesrådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Statsråd Giske har ivret sterkt for å fusjonere Tromsø symfoniorkester, Bodø simfonietta og Forsvarets musikkorps Nord-Norge til Nordnorsk symfoniorkester. -Det viser seg at de involverte ikke i tilstrekkelig grad er tatt med på råd, og da må saken tilbake til fylkesrådet, mener Fylkestingsrepresentant Roar Sollied.

Han er oppgitt over at det skal være så enkelt å fusjonere mellom byer som ligger flerfoldige mil fra hverandre. -Det ville ikke ha vært mulig å fusjonere Kristiansand, Stavanger og Bergen verken på dette eller andre områder selv om de i realiteten ligger nærmere hverandre. Implikasjonene blir store for utøverne som får langt flere reisedøgn enn de har i dagens avtaler.

Sollied er ikke villig til å lage en fusjonert organisasjon. -Forsvaret kan vi jo uansett ikke tvinge til det. Da må et Nordnorsk symfoniorkester eventuelt bli en prosjektoverbygning for større produksjoner, mens de etablerte orkestrene fortsatt får en oppbygging av stillinger, slik man ser i andre byer det er høvelig å sammenligne med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**