Bioenergi

Det er foruroligende å lese at AT Skog vurderer å avvikle satsingen på bioenergi, fordi sentrale mål uteblir. Dette er et tegn på at politikere må følge opp sine gode ønsker, med konkrete mål og økonomiske midler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skog

Fornybar energi er fremtiden, ikke noe som bør avvikles. Det er politikernes ansvar å legge til rette for at næringslivet ønsker å utvikle ren energi.

Venstre ønsker at Norge skal gå fra å være basert på fossil energi til å basere seg på fornybar energi. Ett av tiltakene for å få til det, er å stimulere bioenergisatsingen.

Derfor vil Venstre bl.a:

•Doble bevilgningene i bioenergiprogrammet
•Øke innsatsen for å utvikle bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall
•Innføre "grønne sertifikater" som sikrer investering i fornybar energi
•Øke grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering fra 20 til 40 milliarder
•Opprette fondet Klimatek for å gi økonomisk grunnlag til grundere som vil satse på fremtidens rene energiløsninger.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**