Offentleg omsorgssvikt

Helsetilsynet har i ein rapport avdekka at 90 av 114 kommunar ikkje gjer utsette born og unge rett hjelp til rett tid. – Det tapar framfor alt dei trengjande borna på, påpeker Lars-Henrik Paarup Michelsen, stortingskandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Henrik Michelsen

Rapporten om den offentlege omsorgssvikta er diverre ikkje eineståande. Michelsen mener noe må gjøres. – I dag har Helsetilsynet adgang til å bøtelegge og stenge statlige helseinstitusjoner. Denne adgangen mener Venstre at Helsetilsynet også bør ha overfor kommuner som ikke gir barn den hjelpen de trenger, forteller han til NRK Hordaland i dag.

Delt ansvar, delt skyld
Sidan 1.januar 2004 har ansvar for barnevernet vore delt mellom stat og kommune. Kommunen har ansvar for førstelinjetenesta medan staten har ansvar for andrelinjetenesta. – Felles for stat og kommune er at ingen ser ut til å ta det heilskaplege ansvaret. Det tapar framfor alt dei trengjande borna på, mener Michelsen.

Les saken hos NRK Hordaland her
Paarup Michelsen blogger om saken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**