Hvasser barnehage kan ikke legges ned, da man ikke har plass til barna andre steder i kommunen !

Helomvending på nedleggings vedtaket av Hvasser barnehage !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tro det eller ei !

Hvasser skole

Foto: R.Jonassen

Holdbarheten til vedtaket fattet i kommunestyret så sent som i desember 2008 er nå gått ut på dato.

Kommunestyret ble informert av kommunens rådmann om at en konsekvensutredning var gjort og at vedtak derfor kunne fattes. Innstillingen til kommunestyret 11 mars i år tyder på at dette ikke var tilfelle.

I kommunestyre møte i desember la Venstres representant ned krav om lovlighets kontroll på et vedtak om å legge ned Hvasser skole og barnehage. Nedleggings forslaget ble fremmet direkte i budsjettmøte uten utredning først.

I dag kom gladmeldingen om at barnehagen er reddet. Rådmannen har ikke funnet plass til de barnehagebarna som vil miste plassen på Hvasser i kommunens øvrige barnehaver.
Barnetallet har i tillegg økt i kommunen.

Vi ser på dette som en direkte innrømmelse fra rådmannen på at vedtaket var et hastevedtak uten en forsvarlig utredning i forkant.

Disse opplysningen styrker Venstres grunnlag for fremmingen av lovlighets kontroll hva gjelder skolen på Hvasser.

Dette er en glad sak for de som har kjempet for skolen og barnehavens eksistens den siste tiden.

Monica i profil 6.2.09

Foto: R.Jonassen

Vi takker Monica Augheim Hofer for hennes engasjemang og et utrettelig pågangsmot i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**