– Det trengs en Venstrepolitiker!

Venstrepolitiker Gunn-Vivian Eide mener det bør en bergenser inn i regjeringens rusutvalg, og lanserer seg selv. – Bergen er for eksempel svært godt egnet som forsøksby for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling, mener hun i dagens BT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

sprøyte

– Det er svært gledelig at helseminister Bjarne Håkon Hansen er blitt mer positiv til heroinassistert behandling. Men den rødgrønne regjeringen bruker for mye tid og ressurser på utredning, og altfor lite ressurser på å sette i verk konkrete tiltak for å løse de store utfordringene i rusfeltet, sier Eide i en kommentar til det nye rusutvalget som ble oppnevnt i statsråd på fredag.

– Ønsker bare å skaffe seg ryggdekning
– Helseministeren har opprettet utvalget for blant annet å vurdere heroinassistert behandling, og ønsker å skaffe seg ryggdekning i en kontroversiell sak som han ikke tør å stå for alene, mener Eide. – Når utvalget nå likevel er opprettet mangler det definitivt en Venstrepolitiker, sier Gunn-Vivian Eide, Venstres 3. kandidat i Hordaland. Venstre har i mange år ligget i front innen ruspolitikk og burde være selvskreven i et slikt utvalg.

Logo

Venstre i front
Venstre var det første partiet som lanserte heroinassistert behandling i sitt forslag til stortingsvalgprogram, og Unge Venstre har kjempet for dette i årevis. Gunn-Vivian Eide har flere ganger tatt til orde for heroinassistert behandling, og har deltatt aktivt i mediedebatten om dette. Men hun har også advart mot at slik behandling kan bli en sovepute dersom det ikke følges opp med en satsing på den øvrige rusbehandling.

For å få bergenske perspektiver inn i rusutvalget, mener hun det må ha en bergensk politiker som medlem. Og hun er ubeskjeden nok til å lansere seg selv.

– Jeg er et kinderegg. Venstre har i mange år ligget i front innen ruspolitikk og burde være selvskreven i et slikt utvalg. Som bergenser kan jeg bidra til å utvide perspektivene. Sist, men ikke minst, ville det ikke skade med en lege i utvalget, sier hun til BT.

Les saken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**