— Nattmatforbudet fungerer ikke!

Lørdag rapporterte rb.no nok en gang om et alvorlig voldstilfelle i Lillestrøm sentrum. — Det begynner å bli åpenbart at nattmatforbudet ikke har hatt noen effekt på voldsepisodene i Lillestrøm, sier Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre. Han mener at voldsproblemet bare kan løses ved mer politi i gatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Politibil

Foto: hover, sxc.hu

— Generelt er Lillestrøm ikke noen spesielt utrygg by. Det er relativt få alvorlige voldsepisoder, men det er selvsagt uakseptabelt at det skjer og det er en politioppgave å rydde opp. Men det politiske flertallet må slutte å tro på at begrensninger på mattilbudet i Lillestrøm bidrar til mer ro i gatene, sier Bjerkholt.

I tillegg til mer politi, har Bjerkholt tidligere tatt til orde for at friere åpningstider kan bidra til å redusere trengselen som oppstår når alle skal hjem samtidig. På Venstres landsstyremøte i Oslo i dag gikk Venstre inn for at kommunene bør få frihet til selv å bestemme åpningstidene, uten noen statlige begrensninger.

I vedtaket, som ble fattet etter forslag fra Skedsmo Venstre, heter det at "Venstre mener at åpningstider for tjenestetilbud før fastsettes i et samspill mellom tilbydere, brukere og samfunnet rundt. Det er ikke staten, men de lokale folkevalgte som best kan vurdere åpningstidene for tjenestetilbudet i sin kommune. Det bør derfor ikke være statlige begrensninger på åpningstider i butikker, for salg og skjenking av alkohol mv. Åpningstidsbegrensninger skal bare kunne fastsettes av den enkelte kommune."

— Jeg er glad for at Venstre nasjonalt nå går inn for at kommunene får frihet ikke bare til å begrense åpningstider, men også til å utvide. Jeg tror at friere åpningstider vil bidra til en jevnere strøm av folk og en mer balansert avvikling av kvelden. Det vil bidra til mindre trengsel og mindre bråk. Dessuten vil det også kunne bidra til færre nachspiel i boligområdene og dermed mindre støy for folk som sover, mener Bjerkholt.

— Om Venstre får gjennomslag for dette nasjonalt, håper jeg flertallet i Skedsmo kommune, som hittil har eksperimentert med kortere åpningstider, også vil være villig til å forsøke å gå den andre veien, avslutter Bjerkholt.

Les om voldsepisoden her: http://www.rb.no/lokale_nyheter/article4176353.ece

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**