Markerte solidaritet med prostituerte

Venstre brukte Kvinnedagen til å sette fokus på situasjonen til de prostituerte. Gjennom foredrag og fakkelbrenning på Tårnplass valgte Venstre og Unge Venstre å markere sin støtte til de som nå må lide for regjeringens symbolpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les appellen fra Åsta Årøen:

Fakkel2

denne 8.mars ønsket Venstre og Unge Venstre å fokusere på en sårbar gruppe i vårt samfunn; kvinner med prostitusjonserfaring. Det juridiske landskapet rundt denne gruppen har i år blitt endret, etter at den rødgrønne Regjeringen valgte å kriminalisere sex-kjøp. Dette kunne se ut som en løsning, men for mange kvinner ble resultatet en forverret situasjon. Regjeringen bevilget 10 millioner kroner til rehabilitering, men dette er et lite beløp der man heller ikke kjenner fortsettelsen. Kommer det 10 millioner også neste år?

Det er ikke tvil om at det er mye negativt som følger med prostitusjon. Man blir blant annet sterkt stigmatisert og man lever med en forhøyet risiko for å bli utsatt for vold og overgrep. Nederlandsk forskning viser at skadene av prostitusjon øker proporsjonalt med avhengigheten av prostitusjonsinntekten.

Forebygging av prostitusjon må ta fatt i årsakene til prostitusjon, og særlig er fattigdom en viktig årsak her. Kvinnene må få mulighet til å bli inkludert i det ordinære arbeidsmarkedet. Det blir viktig å gi mulighet til å få seg en utdanning. For de utenlandske vil det å få mulighet til å lære seg det norske språket være svært viktig. Styrking av prostituertes rettigheter må prioriteres foran krav om at de skal slutte med å selge sex. Man kan ikke forby eller tvinge folk til å slutte med ting man ikke liker, men man kan gi reelle alternativ. Derfor mener vi prostituerte må få rettigheter på lik linje med andre som er i vanskelige livssituasjoner.

Når det gjelder offer for menneskehandel, må vi i Norge fokusere bredere enn bare det å følge opp folk i hjemlandet, eller å kreve brudd med prostitusjonsmiljøet. Mange kan i dag ikke bruke de vedtatte ordningene, fordi man er redde for at man selv eller familien skal bli utsatt for represalier. Flere må sikres mulighet til et trygt liv i Norge, fremfor retur og retrafikkering. Vi ønsker å styrke ofrene sin stilling i forhold til å gi opphold i Norge. Både av hensynet til den enkeltes verdighet, men også for å beskytte vårt norske samfunn fra organisert kriminalitet. Trygghet og sikkerhet for de som har prostitusjonserfaring svekker bakmennenes makt over denne sårbare gruppen.

Venstre ønsker å gi mer til dem som har det verst. Vi er stolte av å tilhøre et parti som setter sårbare gruppers behov i fokus. Vi vil kjempe videre for å gi kvinner med prostitusjonserfaring reelle alternativ.

Fakkel

Arrangør: Hordaland Venstrekvinnelag i samarbeid med
Bergen Venstre og Bergen Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**