Venstre vil reservere mot datalagringsdirektivet

I behandling av nytt stortingsvalgprogram gikk Venstres landsstyre i dag inn for at Noreg – om nødvendig – må reservere seg mot datalagringsdirektivet for å hindre at direktivet blir norsk lov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Henrik Michelsen

– Spørsmålet om datalagringsdirektivet skal bli norsk lov eller ikke handler om hva slags samfunn vi ønsker oss. Direktivet setter grunnleggende verdier som personvern, rettsstat og demokrati på spill, sier en av forslagsstillerne, Lars-Henrik Paarup Michelsen. Han er tidligere leder av Norges Unge Venstre og er i dag Hordaland Venstres 2.kandidat til stortingsvalget.

Tidligere denne måneden kom EF-domstolen med en dom som sa at datalagringsdirektivet gjelder det interne markedet i EU, og med det er EØS-relevant. Det betyr at Norge må reservere seg mot direktivet dersom vi ikke skal implementere det.

Bør stille seg annerledes denne gang
– Reservasjonsretten har blitt trukket frem i flere tidligere debatter om EU-direktiv, men aldri før har denne retten blitt tatt i bruk. Denne gangen bør Norge stille seg annerledes, sier Paarup Michelsen.

Det er Venstres landsmøte som endelig vedtar nytt stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013.

Les saken hos digi.no, hos danske Business.dk eller hos Teknofil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**