Venstre vil styrke kommunene

Venstre vil gjøre kommunene til det største og sterkeste av forvaltningsnivåene. -Sterkere kommuner og bedre tjenester til innbyggerne er viktigere enn mange ordførere, sier stortingskandidat Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Han er ikke forbauset over at SP stritter i mot. -De tar ikke inn over seg at vi trenger å styrke de faglige etatene og gjøre jobbene attraktive og tjenestene bedre for innbyggerne. Og de tar ikke inn over seg at de små forvaltningenhetene sakte vil legge seg sjøl ned fordi attraktive arbeidsplasser og unge mennesker uteblir, sier Sollied. -Kjærligheten til en kommune og ei grend har jo vanligvis lite å gjøre med forvaltningsnivået og kommunegrensene, presiserer han.

-Det er altså ikke snakk om noe tvangsopplegg, men SP er vel opptatt av få det til å se slik ut når de ikke finner andre gode argumenter. Sannheten er at Venstre ønsker færre kommuner, men vil at de frivillig skal finne hverandre i en struktur som passer dagens infrastruktur og ikke gårdagens. Det betyr også at noen små kommuner kanskje vil forbli små, for eksempel små øykommuner uten fastlandsforbindelse. Venstre har ikke satt noen nedre grense for hvor liten en kommune kan være, slik motstanderne ynder å hevde.

Som politikere må vi oppmuntre til strukturendringer som vil gagne folk. Færre kommunehus betyr ikke automatisk færre sykehjem eller skoler. Vi vil få bedre råd til disse tjenestene, og de må utføres der folk bor. Vi må ikke være blinde for at vi sliter med å få kompetent arbeidskraft, og da er det ikke smart å fortsette å reprodusere arbeidskraft til jobber som vi trenger mindre av.

Venstre har programfestet en velferdsreform, der kommunene får flere oppgaver overført fra spesialisthelsetjenesten. Det gir større nærhet, større verdighet både for pasienter og pårørende.

Venstre vil sikre lokaldemokratiet ved at lokalpolitikerne sjøl skal få velge løsningene fordi kommunene er og vil fortsatt bli forskjellige. Blir det flere øremerkinger, kan vi si adjø til lokalt styre og sette en statlig rådmann til å fordele ressursene. Derimot kan kommunene sjøl få lov til å utskrive lokal inntektsskatt eller koppskatt til øremerka tiltak lokalt hvis de ønsker det. Det kan også bidra til å fase ut eiendomsskatten.

Venstre vil gjøre kommunene til det største og sterkeste av forvaltningsnivåene. I dag brukes 45% av offentlige midler på kommunenivået. Venstre vil øke det til over 50%. -Sterkere kommuner og bedre tjenester til innbyggerne er viktigere enn mange ordførere og rådmenn, avslutter stortingskandidat Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**