– Nemanskiy må brukes til å endre regler

– Jeg har nå tatt opp med med kystminister Helga Pedersen problemet som oppstår når båter blir forlatt i norske havner, sier Venstres stortingsrepresentnat Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I dette konkrete tilfellet gjelder det tråleren "Nemanskiy" som nå har ligget i havna i Vadsø i over ett år etter at den ble tatt i arrest av Kystvakta.

– Vi har også hatt andre slike tilfeller, blant annet i Kirkenes hvor russiske trålere har blitt liggende over år. Det kan virke som om vi ikke har klare nok lover og regler for hvor ansvaret ligger for at disse eierløse båtene faktisk blir fjernet før de blir en stor forurensningskilde, sier Lysklætt.

Vera Lysklætt

Foto: Venstre

Mannskapet på Nemanskiy har for lengst forlatt båten, det spanske rederiet er konkurs og man frykter at det kan oppstå blant annet oljelekkasjer pga båtens tilstand.

– Tråleren kan ikke bare bli liggende der, noen må ha et ansvar og noen må ta det ansvaret – og det før det er for seint og den medfører stor forurensning av havnebassenget i Vadsø, sier Vera Lysklætt.

– Jeg er derfor glad for at kystminister Helga Pedersen nå sier i sitt svar til meg at hun ser at det kan være behov for at statlige myndigheter klargjør reglene og utarbeider retningslinjer i slike saker som dette og at hun vil be Kystverket om å lage prosedyrer for hvordan havnene rent praktisk skal gå frem for å få fjernet etterlatte fartøy, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**