Etterlyser engasjement fra Solheim

– Letelisensen bør trekkes tilbake fra det sårbare korall-verneområdet ved Sularevet, mener Venstres miljøpolitiske talsperson Gunnar Kvassheim. – Områdene burde ikke vært utlyst på nytt. Det er tydelig at miljøvernminister Erik Solheim ikke har engasjert seg i saken. Da ville dette vært stoppet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Gunnar Kvassheim er skuffet over at regjeringen regner med skader på korallrevet.

Gunnar Kvassheim er skuffet over at regjeringen regner med skader på korallrevet.
Foto: Rune Kongsro

Dagbladet.no melder at Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet hemmeligholder den eneste nøytrale miljøvurderingen som er laget siden om dette.

– Det er all grunn til å frigjøre disse dokumentene og jeg forventer at statsråden gjør det, sier Kvassheim til nettstedet.

Flere regjeringer har ansvar
– Det er flere regjeringer som må ta ansvaret for det som har skjedd. Men i lys av debatten som har vært i seinere tid, burde regjeringen ha styrt klar av dette korallrevet og erkjent at letelisensen ikke burde ha vært gitt. Fagfolk har uttalt seg tindrende klart om at det er store verdier knyttet til korallrevene og at en ikke bør tillate noen form for miljøbelastning, sier Kvassheim.

– Her skulle man ha inntatt et føre var-standpunkt. At regjeringen melder at det må forventes noen skader på revet, er en bekreftelse på at regjeringen er helt avslappet i forhold til å ta vare på korallrev og miljøet under havoverflaten. Regjeringen har forsømt seg når det gjelder å beskytte korallrev, sier Gunnar Kvassheim.

Ett av dokumentene er nå frigitt, men fortsatt hemmeligholdes rapportene fra 2003.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**