Fildeling i Stortingets spørretime

I dagens spørretime stilte Venstres nestleder Trine Skei Grande spørsmål til statsråd og SV- nestleder Bård Vegard Solhjell om SVs forslag om å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk av privatpersoner lovlig. – Da Venstre fremmet forslag om det samme uttalte kulturminister Giske at Venstres forslag brutalt vil slå beina under et samlet norsk kulturliv. Deler kunnskapsministeren denne oppfatningen, spurte Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Trine Skei Grande konstaterer uenighet i regjeringen om fildelingsspørsmålet.

Trine Skei Grande konstaterer uenighet i regjeringen om fildelingsspørsmålet.
Foto: Rune Kongsro

Uklart svar
– Jeg fikk ikke noe klart svar fra statsråd Solhjell, men det er klart stor uenighet i regjeringen og det er åpenbart at kulturminister Giske fortsatt nekter å ta inn over seg framtida og de teknologiske mulighetene som ligger der, sier Skei Grande.

Fildeling og åndsverk
Venstre var det første partiet som tok til orde for å finne alternative løsninger for bortfall av inntekter til kunstnere på grunn av ulovlig fildeling. Venstre vedtok på landsmøtet i 2007 å gjøre fildeling lovlig, og at dette skulle gjøres ved å få på plass en ny modell som gjør at opphavsmenn får betalt for sine åndsverk.

Ung Debatt: Piratvirksomhet eller lovlig deling?

Foto: Venstre

Velkommen etter
SV-nestleder Solhjell og SVs programkomité har tatt til orde for at man må utrede muligheten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk utført av privatpersoner lovlig, i kombinasjon med en lisensavgiftsløsning for betaling til rettighetshaverne.

Finansieringsmodell
I utkastet til Venstres stortingsprogram, som skal sluttbehandles på landsmøtet i april, slås det fast at Venstre mener at dagens åndsverkslovgivning ikke er tilstrekkelig tilpasset vårt moderne samfunn. Balansen mellom samfunnets og forbrukernes behov for åpenhet, tilgjengelighet og spredning av åndsverk, og kunstnerens krav på anerkjennelse og vederlag, må bedres. Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fri fildeling. Derfor vil Venstre vurdere en differensiert bredbåndsavgift, abonnement eller lignende modeller for å finansiere fri fildeling.

Piano

Foto: Microsoft

SV og V enige
– Venstre og Solhjell er enige i at man bør få på plass en ny modell hvor fildeling gjøres lovlig og opphavshaverne blir kompensert, men kulturminister Trond Giske har så langt ikke åpnet for å gjøre dette, sier Skei Grande.

– Giske har i det hele tatt ikke vært villig til å vurdere spørsmålet en gang, utdyper Skei Grande, som viser til at Giske har omtalt Venstres forslag som at "lenger unna virkeligheten skal det godt gjøres å komme" og at Venstre må " avskiltes som kulturparti" og "parkeres for godt". Kulturkollisjon i venstrefilen

Uenighet om håndheving av loven
Skei Grande utfordret også statsråd Solhjell i forhold til hvordan man skal håndheve dagens lovgivning som forbyr forbrukere å laste ned åndsverk ulovlig.

– Giske har tidligere åpnet for at private nettleverandører skal stenge nettkundenes tilgang til fildelingstjenesten, men dette har heldigvis Telenor motsatt seg, sier Skei Grande.

– At Telenor skal stenge nettkundenes tilgang til fildelings-sider, blir det samme som å forby Canon å lage kopimaskiner i frykt for at noen kan kopiere noe ulovlig. Det er ikke akseptabelt, mener Skei Grande.

Teknologi, cd

Foto: Microsoft

Revisjon av åndsverkloven
– Åndsverkloven skal revideres denne våren, og her har Giske og den rødgrønne regjeringen en ypperlig mulighet for å utrede framtidige modeller for kompensasjon til artistene og se på fildelingsproblematikken. Dessverre frykter jeg at Stortinget ikke får en god nok utredning om dette på bordet, med mindre Giske nå vil begynne å ta framtida og de teknologiske mulighetene på alvor, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**