Hvasser skoles fremtid ligger i fylkesmannens hender

Også denne gangen ble et vedtak med store lokale konsekvenser vedtatt med knappest mulig flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


På tross av en imponerende innsats fra Monica Hofer Augheim ble det i dag vedtatt og sende en lovlighets kontroll av vedtaket fra kommunestyret i desember 08.

Under avstemmingen ble det igjen fattet et vedtak med knappest mulig flertall om Hvasser skoles fremtidige liv. (10/9)

Avstemming

Foto: R.Jonassen

Den grundige juridiske forankrede redegjørelsen som ble kommunestyret tildel ga rom for ettertanke. Monica hadde brukt utrolig mye tid og krefter for et godt forberedt innlegg. Dette ga ingen utelling da de fremlagte fakta ikke hadde noen innvirkning på Arbeiderpartiet og Høyres ønske om og fjerne en grendeskole, den siste i Tjøme kommune.

Ordfører og Rådmann på Tjøme

Foto: R.Jonassen

Rådslagning til tross, ordføreren brøt sitt løfte fra eget valgprogram.
Pytt sann, hva er egentlig et valgprograms holdbarhet….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**