Slukker lyset og skaper godt humør

“For livets glade gutter går solen aldri ned”, skriver Romerikes Blad i dagens papirutgave. “Sangstrofen passer snart godt på herrene Øyvind Lensnes (Frp) og Boye Bjerkholt (V) etter deres felles interpellasjoner i Skedsmo kommunestyre. De skaper godt humør”, skriver RB. Nå har de tilbudt seg å slukke lyset på Skedsmo Rådhus under Earth Hour.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Earth Hour

Foto: earthhour.com

I kommunestyremøtet forrige onsdag fremmet Lensnes og Bjerkholt en interpellasjon om at Skedsmo skal melde seg inn i Earth Hour-kampanjen, som medfører at en rekke byer i mange land på flere kontinenter skrur av lyset mellom 20.30 og 21.30 lørdag 28. mars. Hensikten er å sette fokus på sammenhengen mellom energibruk og klimakrisen, og på hva den enkelte kan gjøre for å bidra til lavere klimagassutslipp. Interpellasjonen ble godt mottatt av ordfører Anita Orlund.

— Jeg har vanskelig for ikke å bare svare ja med en gang når dere kommer med forslagene deres, forklarte ordfører Anita Orlund under siste kommunestyremøte.

Den praktiske beslutningen ble imidlertid utsatt til dagens formannskapsmøte, og der kunne rådmannen forklare at det vil koste kommunen 34.000 kr å skaffe til veie nødvendig bemanning til å skru av lysene i alle kommunens bygg i en time på en lørdag kveld. Det ble også reist spørsmål ved de sikkerhetsmessige konsekvensene av å mørkelegge kommunens tjenestesteder hele helgen, som alternativ til kun denne ene timen.

Men Lensnes og Bjerkholt lot seg ikke stoppe av det. Fordi rådhuset er et viktig symbolbygg, tilbød de seg begge å stille opp frivillig til å skru av lyset i alle fall der. — Bare noen forteller oss hvor bryteren er, kan vi gjøre jobben selv, sa Bjerkholt.

Deretter ga formannskapet sin tilslutning til at rådhuset bør mørklegges, og ga rådmannen i oppdrag å finne en praktisk løsning.

Og oppfordringen til resten av kommunen, næringslivet og innbyggerne er klar: Skru av lyset mellom 20.30 og 21.30 lørdag 28. mars!

Les mer om Earth Hour her: http://www.earthhour.no/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**