Forbud er ikke veien å gå

Når Trond Giske ikke får det utfallet i en dom som han ønsker, blir det nærmest absurd å pålegge NRK å endre sine prinsipper om hvordan de redaksjonelt skal legge opp sine sendinger. Da begynner det å minne om politisk styring av media, og er langt unna det man ønsker å finne i et demokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

TV

Foto: Microsoft

Giske & Co ønsker nemlig at det skal være forbudt med politisk TV-reklame i Norge, selv om den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg mener det stikk motsatte.

Venstre er klart uenige i at forbudet mot politisk reklame opprettholdes. Løsningen må være ikke å forby alt man ikke liker, men i stedet legge til rette for løsninger som er med på å sikre hensynet til at ytringsfriheten ivaretas. Dette kan skje ved at man i stedet åpner for innføring av en regulert politisk TV- reklame. Dette har andre land i Europa klart å få til.

Hvorvidt den enkelte TV-seer vil applaudere for politisk TV-reklame er en helt annen sak, men det er ikke det denne saken handler om.

Kåre Pettersen
Stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**