Program: Landsmøte 2009

Landsmøtet 2009 arrangeres i Stavanger i tidsrommet 24.-26. april. Torsdag 23. april gjennomføres sentralstyre- og landsstyremøte. Her finner du programmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les: Velkommen til Stavanger med litt praktisk informasjon.

Torsdag 23. april
14:00 Lunsj
15:00 Sentralstyremøte
18:00 Landsstyremøte
20:00 Middag

Fredag 24. april
12:30 Lunsj
12:30 Ny på landsmøtet
13:30 Opning og konstituering (LM-1)
• Godkjenning av innkalling og sakliste (LM-2)
• Godkjenning av dagsorden/program (LM-3)
14:00 Pause

•14:30 Leiars tale (LM-4)

15:30 Kaffipause
16:00 Generell politisk debatt (LM-4)
19:00 Politiske fråsegner (LM-8)

19:30 Landsmøteforhandlingane blir avslutta.
20:00 Middag

Laurdag 25. april
09:00 Politiske fråsegner (LM-8)

10:00 Venstres stortingsvalprogram 2009-2013 (LM-10)
• Innleiing v/ Ola Elvestuen, 2.nestleiar og leiar av programnemnda

12:00 Lunsj
13:00 Venstres stortingsvalprogram 2009-2013 (LM-10)
15:30 Kaffipause
15:45 Politiske fråsegner (LM-8)
16:30 Vedtektskomiteens førebelse innstilling (LM-11)
• Innleiing v/ Trine Skei Grande, 1.nestleiar og leiar av vedtektskomiteen

17:00 Landsmøteforhandlingane blir avslutta.
20:00 Festmiddag

Sundag 26. april
09:00 Politiske fråsegner (LM-8)

09:30
• Årsmelding 2007 (LM-5)
• Rekneskap 2007 (LM-6)
• Kontingent 2009 (LM-7)

10:00 Venstres stortingsvalprogram 2009-2013 (LM-10)
12:00 Kaffipause
12:15 Venstres stortingsvalprogram 2009-2013 (LM-10)

13:00 Tema LM 2010 (LM-9)
13:15 Val av valnemnd og redaksjonsnemnd (LM-12)
13:45 Avslutning (LM-13)

14:00 Utsjekking, lunsj og heimreise.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**