Skole bør være et hovedfokusområde i Åmot

Rammer og retningslinjer rundt “Kvalitetskommuneprogrammet” ble vedtatt i kommunestyremøte den 11.03.2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Åmot kommune har i sin søknad om deltagelse i kvalitetskommuneprogrammet den 20.01.2009 henvist til budsjett for 2008 og bl.a. kvalitetsforbedringsarbeid innen oppvekst.

Da saken ble lagt fram for kommunestyret er følgende hovedfoks:

– redusere sykefraværet/øke nærværet innen hjemmetjenesten og institusjonstjenesten
– kvalitetsforbedring innen hjemmetjenesten og institusjonstjenesten

Åmot Venstre stilte spørsmål ved at oppvekst ikke er vektet likt med helse og omsorg og at skole ikke synes å være en prioritet med tanke på de utfordringer kommunen har innefor skole. Rådmannens svar var at budsjettet måtte økes om skole også skulle vært et hovedfokus. Venstre synes dette er bekymringsverdig med tanke på rollen som skoleeier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**