– Venstre ønsket Langgadå

Venstres Knut O. Eldhuset kjempet alene i utvalg for kultur og oppvekst mandag kveld for at kommunen skulle følge bydelsutvalgenes ønsker om å-endinger som hovedregel i gatenavn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var kun Venstres representant som stemte for å ha å-endinger som hovedregel.

Knut O. Eldhuset

Foto: Vidar Grundetjern

— Vi i Venstre har hatt en prinsipiell holdning til at bydelsutvalgene kjenner tale og skrivemåter best. Det er et godt prinsipp at vi hører på dem i bydelene. Majoriteten har støttet å-ending, og derfor vil jeg gå lenger enn forslaget fra Ap. Jeg vil ha å-ending som hovedregel, sa Knut O. Eldhuset under møtet.

Eldhuset viste også til at ca. 70% av bydelsutvalgene i Sandnes vil ha å-endinger.

Her er hva utvalget vedtok tilslutt:
1. Som hovedregel skal en ved bruk av hunkjønnsord i bestemt form i stedsnavn benytte a-ending i henhold til Lov om stadnamn, Sandnes kommunes tidligere normeringspraksis og brev fra Kultur- og kirkedepartementet.

2. Utvalg for kultur og oppvekst kan, når særlige grunner taler for det, fastsette endingen —å.

Utvalget vil i sin vurdering legge vekt på lokale navnetradisjoner og forhold.

3. Dagens praksis, der utvalget legger betydelig vekt på bydelsutvalgenes anbefalinger i navnesaker i kommunen videreføres.

Les mer i Stavanger Aftenblad:

A-en vant over å-en

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**