Årsmøte

Randaberg Venstre har avholdt årsmøte og behandlet vanlige årsmøtesaker. Følgende styre er valgt for 2009: Jostein Nybø (leder), Gunvor Børve Randeberg (kasserer), Gunvor Krogh Harestad (sekretær), Marcus Mario Junge og Thor Geir Harestad (styremedlemmer).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Randaberg Venstre
Årsmøte for 2008

Styret for Randaberg Venstre 2008:
Jostein Nybø (leder), Gunvor Børve Randeberg (sekretær og kasserer) og Thor Geir Harestad (kommunestyrerepresentant).

Utsendinger:
Til landsmøtet: Gunvor Krogh Harestad.
Til fylkesårsmøtet: Jostein Nybø, Gunvor Krogh Harestad og Marcus Mario Junge.

Kommunale verv 2007-2011:
Thor Geir Harestad, kommunestyret og hovedutvalget for oppvekst og levekår.
Gunvor Krogh Harestad, kommunens representant i Solbakken barnehage, 1.vara til kommunestyret og til hovedutvalget.
Torfinn Goa, klagenemnda.
Jostein Nybø, eldrerådet (nestleder).
Marcus Mario Junge, viltnemnda.

Etter kommunevalget 2007 fikk Venstre én representant i kommunestyret og Venstres partileder i Randaberg fikk i desember 2007 tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin mangeårige innsats innen musikk, idrett og politikk.

Randaberg Venstre har egen hjemmeside på nettet som oppdateres jevnlig med nyhetssaker.
Nettansvarlig: Thor Geir Harestad.

Følgende saker har Venstre jobbet ekstra med i 2008:
1. Vårt forslag på 2008-budsjettet viser at vi vil satse mer enn de andre partiene på “barn og unge” (skolene, skolefritid, barnehagene, barnevernet og kulturskolen). Venstre har tatt initiativ og er i gang med skolebesøk (Goa, Harestad og Grødem).
2. Venstre vil ta vare på Randaberg og sier nei til storkommune og nei til den ekspansive nedbyggingen av arealene. Vi er stemt ned på forslag om å halvere boligbyggingen. Og vi har fremmet ønske om kommunalt Miljøregnskap (kommer april 2009).
3. Vi har i tilknytning til Sentrumsplanen fremmet forslag om: Nye Harestad skole, fortgang i vedlikehold av kommunale boliger, utbyggingen av nye omsorgsboliger og forslag til kulturhus. Torget: mer attraktivt for ulike arrangement og uten parkering.
4. Diverse: Planer langs Torvmyrveien — Storhallen (IKS-Fotball), Ny hall for volleyball og turn (øst for Randaberghallen), Skatepark (skogen øst for skolen) og utvidelse ved Fjetland AS. Jærmuseet og prosjektene Tungenes fyr og Vistnestunet. Restriktiv skjenkepolitikk. Prøveordning med stemmerett ved lokalvalgene for 16-åringer.

Randaberg 16.03.09
Jostein Nybø (leder)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**