Regjeringen svikter Bybanen

– Venstre er skuffet over at regjeringen i NTP ikke legger opp til ytterligere statlig finansisering av Bybanen i Bergen. Nok en gang prioriteres samferdselsutfordringene i det sentrale Oslo området foran utfordringene i Bergen, sier leder i Venstres bystyregruppe, Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hans-Carl Tveit

– Vi må nå måtte utvide bompengeinnkrevingen i Bergensregionen for å få fullfinansiert ringveivest og bybanen. Det er svært skuffende at de rødgrønne regjeringspartiene ikke vil være med på finansieringen av byggetrinn 2 fra Nesttun til Rådalen. Denne strekningen er viktig for prosjektet og har et stort passasjerpontensiale og er viktig for å sikre en god driftsøkonomi for bybanen, fortsetter Tveit.

– Den maglende statlige medvirkningen får som konsekvens at Bergen kommune blir nødt til å legge til rette for ytterligere bompengefinansiering av både bybanen og ringveivest, det sier bystyrerepresentant for Venstre og medlem av komite for miljø, klima og byutvikling, Sara Henriksen.

Dette aktualiserer igjen Venstres forslag om å innføre rushtidsfinansiering. Nok en gang må Bergen og bergenserne sørge for sine egne samferdselsprosjekt, fortsetter Henriksen.

Sara Henriksen

Regjeringen gjør det vanskelig for Bergen
– Regjeringen legger opp til å øke de statlige tilskuddene, gjennom belønningsordingen for kollektivtrafikken i de neste fire årene. Regjeringen har imidlertid gjort dette vanskelig i Bergen ettersom de fratok kommunen ansvaret for drift av kollektivtrafikken i i byen, sier Tveit som nå utfordrer byrådspartiene til å avklare sin holdning til rushtidsavgift i forhold til å løse de store samferdselsutfordringene i Bergen.

– Venstre utfordrer byrådet til å avklare sin evne og vilje til å gjennomføre bybanenprosjektet når staten synes å svikte. Med de spenningene som er internt mellom byrådspartiene om bompenger generelt og Bybanen spesielt, har de en utfordring. Bergen kan ikke leve med et Byråd som ikke vil satse på et skinnegående kollektivtilbud.

-I denne saken nytter det ikke å skjule seg bak regjeringens manglende evne til satsing. Her må byen selv ta ansvar avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**