-Ta avstand fra Kolberg!

Venstre reagerer på Martin Kolbergs krigserklæring mot “radikale islamister i landet.” – Han skyter spurv med kanoner og skaper unødig frykt, som sperrer for god integrering, sier Roar Sollied. Han ber lokale AP-topper og stortingskandidater ta avstand fra Kolberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Troms Venstre reagerer kraftig på Martin Kolbergs utspill om å gå til kamp mot radikal islam. Fylkesleder Roar Sollied mener Kolberg begår et politisk overgrep mot muslimer og forverrer mulighetene for en bedre integrering.

-Med sitt paniske utspill bidrar Kolberg til å nøre opp under en forestilling om at alle muslimer er potensielle ekstremister. Kolberg grumser nå vannet på samme måte som FrP har gjort i alle år, sier Roar Sollied. Han finner det utrolig skuffende at selveste AP-strategen Kolberg har knekket FrP-koden bare for å bruke FrPs metoder selv.

Roar pass 2 07

Foto: D Stefanussen

-Selvsagt skal vi ikke akseptere ekstremisme, uansett hvor den kommer fra, men Kolberg tegner her et falskt skremmebilde og konstruerer et problem som ikke er der, sier Sollied. Han viser til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttrykker at de har full oversikt og kontroll over den lille gruppa av "ekstremister" som finnes i Norge. -Ei krigserklæring nå bidrar bare til å skape frykt hos flere, både i og utenfor islamske miljøer i Norge. Utspillet egner seg betydelig mer for Aghanistan, sier Sollied.

Sollied ber lokale AP-topper og stortingskandidater om å ta avstand fra Kolbergs utspill og forhindre at AP adopterer FrPs stigmatiserende politikk, slik Torbjørn Jagland har gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**