-Baker for smed?

Venstres Roar Sollied er med mange rystet etter Brennpunkts program om overfiske og artsutrydding.-Men hvorfor klandre kjøperne og lakseoppdretterne spesielt?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-For Venstre er to forhold overordnet: Fiskearter skal beskattes i forhold til fastsatte kvoter og mat skal produseres på bærekraftig og reint vis, sier Venstres Roar Sollied. Han er mest rystet over holdningene til produsentene og fiskerne som åpenbart fisket ulovlig med overlegg. -Det er kriminelt og svært alvorlig å drive bevisst utrydding, spesielt når landenes myndigheter, sogar gjennom internasjonale avtaler og reguleringer har stoppet fiske av utsatte arter, sier Sollied. Han minner om at slike ulovligheter også foregår uavhengig av om fisken går til fiskemat eller menneskemat.

Sollied finner det ikke rimelig å angripe fiskeoppdretterne mer enn andre som kjøper fiskeolje, fiskemel og pellets av fiskebiomasse. Bare 10% av foret går til lakseoppdrett. -De som bruker det samme foret til gris eller annen matproduksjon blir merkelig nok ikke hengt ut, selv om den maten skal være mindre sunn enn laks, sier Sollied.

Sollied påpeker viktigheten av at kjøperne har en revisjon og kan spore prosessen for forproduksjon, og forventer at de melder fra hvis de oppdager noe ulovlig og kutter ut produsenten. -Men bare myndighetene kan håndheve overfiske og piratfiske!

-Det vil alltid være et spørsmål om hvilke arter man skal bruke til dyre- og fiskefor i stedet for til menneskemat direkte. Makrell skal definitivt ikke tilhøre forgruppen, men der så vi i programmet at islandske fiskere fisket uten kvote og blandet makrellen i foret.

Sollied mener oppdrett av fisk bidrar til å øke volumet av menneskeføde siden det er begrenset hva vi kan høste av villfisk til mat. -Riktignok går det med 2 kg fisk til fiskefor som gir 1 kg laks, men laks skal ha fiskemat og villaksen spiser 10 kg fisk for å bli ett kilo tyngre, minner han om.

-Venstre vil følge opp forholdene rundt piratfiske og utrydding av fiskearter, og vi skal holde øye med lakseoppdretterne, som også har miljøutfordringer på siden av de forhold som var belyst i Brennpunkt, lover Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**