Digitalisering må øke tilgjengeligheten

– Alt arbeid med å digitalisere vår kulturarv er positivt, men jeg er skeptisk til en rekke av begrensningene som ligger i skissen til avtale mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande i en kommentar til arbeidet som pågår ved Nasjonalbiblioteket i forbindelse med digitalisering av norsk litteratur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Skei Grande viser til pressemeldingen fra Kultur- og kirkedepartementet hvor det slås fast at materialet skal tilgjengeliggjøres på Nasjonalbibliotekets nettsider slik at det kan leses på skjerm. Materialet skal være direkte søkbart via søkemotorer, men kun tilgjengelig for internettbrukere med norske IP-adresser, og er ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift.

Ikke begrensninger

 -Intensjonen med digitalisering må være å gjøre verkene mest mulig tilgjengelig for flest mulig, mener Skei Grande.

-Intensjonen med digitalisering må være å gjøre verkene mest mulig tilgjengelig for flest mulig, mener Skei Grande.
Foto: Rune Kongsro

– Hele intensjonen må være å gjøre verkene mest mulig tilgjengelig for flest mulig — ikke å legge en rekke begrensninger på dem, sier Skei Grande.

Skei Grande mener blant annet at verkene burde være fritt tilgjengelige for nedlasting til egen pc.

– Dette vil muliggjøre at materialet kan leses både på en pc uten nettilgang eller på annen leseplattform, sier Skei Grande.

Et paradoks
– Det er et paradoks at papirutgaver av verkene synes å være mer tilgjengelige enn den digitaliserte utgaven, og dette forventer jeg at kulturministeren og arbeidsgruppen tar tak i. Det handler om å spre kulturarven, ikke lukke den inne, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**