– Må stille krav for å redusere byggefeil

Venstre er bekymret for det store antallet byggefeil i byggenæringa. Skadene etter byggefeil beløper seg til fire milliarder kroner i året. Det har forskningsinstituttet SINTEF Byggforsk anslått i en rapport. Av et samlet byggemarked på 180 mrd. kroner årlig, gjelder 50 mrd. kroner en omsetning som ikke er søknadspliktige tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Vi har i dag et stort "gråsonemarked" hvor ukyndige håndverkere uten fagutdanning får operere fritt. Når tiltaket ikke er søknadspliktig, er det i dag ikke noe krav om at du må dokumentere kompetansen din, sier Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad.

 Venstre har bedt Regjeringen utrede kompetansekrav og et minimumskrav til små foretak innen byggfagene, opplyser Skjelstad.

Venstre har bedt Regjeringen utrede kompetansekrav og et minimumskrav til små foretak innen byggfagene, opplyser Skjelstad.
Foto: Rune Kongsro

Minimumskrav
I den nye byggesaksdelen av Plan- og bygningsloven som ble vedtatt i Stortinget i dag, ber Venstre Regjeringen utrede kompetansekrav og et minimumskrav til små foretak innen byggfagene. Frp, Høyre og Krf støtter Venstres forslag, mens regjeringspartiene ikke gjør det.

– Det er fint at regjeringspartiene vil ha økt samarbeid mellom forbrukermyndigheter og bryggebransjen for å få bukt med useriøse aktører. Vi støtter et slikt samarbeid, men tror ikke det er tilstrekkelig for å oppnå effekt, sier Skjelstad og viser til at byggebransjen selv ønsker at det stilles kompetansekrav også til de minste foretakene.

 - Spesielt for byggebransjen og det norske klimaet, er det ikke gitt at alle internasjonale standarder dekker norske behov, sier Skejlstad.

– Spesielt for byggebransjen og det norske klimaet, er det ikke gitt at alle internasjonale standarder dekker norske behov, sier Skejlstad.
Foto: Tore Nilsen

Manglende byggevarekontroll
Venstre og Skjelstad er også bekymret for at Norge ikke bruker nok ressurser til å overvåke nye byggematerialer som flommer inn på det norske markedet. Partiet vil derfor styrke Bygningsteknisk etats ressurser på dette området.

– Med en stadig økende import av byggevarer, løper vi en risiko i at byggevarene ikke er underlagt god nok kontroll og dermed kan svekke kvaliteten på bygg, sier Skjelstad. Han viser til at Sverige har styrket sin overvåkingsfunksjon betydelig.

Nasjonal standardisering
Venstre foreslår i den nye Plan- og bygningsloven også at Regjeringen skal sette i gang et arbeid med en nasjonal standardiseringsstrategi.

– Vi er forundret over at staten i så liten grad involverer seg i arbeidet både med utvikling av internasjonale standarder og tilpasninger til norske forhold. Spesielt for byggebransjen og det norske klimaet, er det ikke gitt at alle internasjonale standarder dekker norske behov, sier Skjelstad og viser til at det er nesten 5000 standarder bare for byggenæringa. Hvert år godkjennes det lang flere standarder enn det avvikles.

Venstre støtter for øvrig gjeninnføring av uavhengig kontroll av bygg og tror dette også vil være med på å øke kvaliteten på byggearbeider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**