Medlemsmøter: Avfallshåndtering og Landsmøte 09

Bergen Venstre inviterer til informasjonsmøte med BIR og BossNett om utbygging av bossug i Bergen, fremtidens løsninger for avfallshåndtering i byen, og hva alt dette har å si for beboerne i sentrum. Vi ønsker også dine innspill i forbindelse med landsmøtet til Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Søppel

Moderne avfallshåndtering i Bergen sentrum
Etter en presentasjon fra BIR og BossNett blir det anledning til spørsmål og diskusjon rundt avfallshåndtering og problemstillinger relatert til miljø og byutvikling og andre utfordringer for sentrum spesielt, og Bergen generelt.

Møtet finners sted kl. 18.00 i kantinen på Bergen Rådhus, tirsdag 24. mars.

Anne Margrethe Larsen

Landsmøtet 2009
Møteprogram:
Stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen (utenrikskomiteen) innleder.
– generell politisk debatt.
– drøfting og vedtak av politiske uttalelser
– vedtak av Valgkampplan

Møte: Kantinen på Rådhuset
Tidspunkt: tirsdag 31. mars kl.18.00

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**