Savner kløkt i håndteringen av Markaloven

Det mener Venstres Gunnar Kvassheim som mener det hadde det vært fullt mulig for regjeringen å samle bred tilslutning for en slik lov om vern av Marka.
— Venstre vil ha en Markalov, men det forlaget som nå ligger til behandling er uklart og inneholder ikke det miljøvernministeren sier at loven inneholder, uttaler Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Aftenposten skriver i dag at Markaloven har skapt strid innad regjeringen og særlig i Arbeiderpartiet.

—Jeg tror grunnen til det er at ytterpunktene i norsk politikk når det gjelder vernesaker, Senterpartiet og SV, sitter i samme regjering. I vernesaker snekrer den sammen kompromisser som er så skjøre at de ikke våger å foreta de minste endringer. Dermed fremstår Regjeringen som handlingslammet i forhold til nye innspill og endringer, sier Kvassheim til Aftenposten.

-En betydelig svakhet ved loven er at det er uklart hvordan de områdene i Marka som allerede er vernet etter naturvernloven, skal forvaltes. Og når Erik Solheim sier at vi ikke må ta lovteksten bokstavelig, men tro ham på hans ord, så blir det patetisk. Loven skal gjelde lenge etter at han har gått av som miljøvernminister. Enkelt sagt ønsker vi oss en lov som er slik som statsråd Solheim sier at loven skal forstås, og da er det behov for flere presiseringer som går på lovens formål, forholdet til andre verneområder og hvilke tiltak som skal være uproblematiske i eksisterende bebyggelse og næring i marka, legger han til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**