Venstre bekymra for busstilbudet i Flosta

Arendal Venstre vil gi Nettbuss ros for de nye rutene mellom Arendal og Tvedestrand/Risør på E18, men er sterkt bekymra for busstilbudet for folk i Flosta. Det bor folk i Flosta også etter kl 16.45 på skoledager. Det bor folk i Flosta også i helger og ferier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Catrine Hald

Foto: Jan Kløvstad

Vi vil gi noen eksempler på hvor håpløst dette nå har blitt for mange:

Fere ungdommer fra Flosta som går på bl.a St. Fransiscus og videregående skoler i Arendal. De slutter ca 14.30, og har fram til nå tatt en buss som har gått i tre-tiden. Nå må de vente helt til 15.45. Det blir en lang skoledag når de ikke er hjemme før rundt fem.

Elever som bor på landsia, og som tar en buss som går 14.45 fra Arendal sentrum, må gå av bussen i Kilsund, da ruta går over Flosterøya og ikke via Vatnebu.

De som bor for eksempel på Eikeland har da 5-6 km å gå hjem uten gangvei eller fortau.

Venter de på neste buss som går 15.45 fra sentrum , kommer de (etter bussbytte på Saltrød) til Eikelandskrysset ca. 16.30, og har derfra en 1.3 km spasertur hjem.

Enkelte har opplevd at korresponderende buss på Saltrød ikke har ventet hvis bussen fra sentrum er et par minutter for sen! Dette har jeg en sikker kilde på.

For de som arbeider i sentrum og bor i Flosta, går det en buss 15.45. Dette er for mange før arbeidsdagen er slutt. Tidligere gikk bussen 16.05.

Siste buss om dagen går 16.45, men det er bare for de som er "heldige", og ikke bor på landsia. For de som bor på landsida er siste mulighet 15.45 fra byen!…

Arendal Venstre mener at tilbudet på landsida er altfor dårlig. Venstre foreslår at det settes opp en rute med start i Arendal sentrum, rv. 410 til Eydehavn, derfra vekselvis over Flosterøya/ Vatnebu til Tvedestrand.

Videre kan bussen gå via Stoa tilbake til Arendal sentrum. Mellom Tvedestrand og Stoa bør det være uten stopp. Ellers blir det ikke attraktivt for Flosta-folk, da det vil ta for lang tid.

På vegne av Arendal Venstre
Cathrine Høyesen Hall og Jan Kløvstad

PS: Og så er Venstre takknemlig for at Nettbuss nå satser på nye miljøvennlige busser, – faktisk slik Venstre oppfordra Nettbuss til i januar i 2008. Da var svaret negativt, nå er det positivt. Det går frramover!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**