Venstre mann ny leder av nærings foreningen på Tjøme

Både leder og sekretær funksjonen besittes nå av Venstre folk på Tjøme.
Men som styre medlemmer er det næringslivet først og deretter politikken som rår.
I Venstre er dette heldigvis ikke et motsetnings forhold tvert i mot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Lehne

Foto: R. Jonassen

Gunnar Lehne

Gunnar Lehne som er næringsdrivende med eget regnskaps byrå samt gruppeleder for Tjøme Venstre, ble enstemmig valgt som ny leder i Tjøme Næringsforening. Dette skjedde på foreningens årsmøte 12 mars. Årsmøtet ble holdt på Eidene Røde Kors senter.

Roar 2008

Foto: privat

Roar Jonassen

På det samme møtet ble Roar Jonassen valgt som sekretær, han har forøvrig mange års ansenitet bak seg som styremedlem i foreningen. Han er også næringsdrivende innenfor maritim virksomhet og lokal politiker for Venstre.

Nå burde det være gode utsikter for små bedriftene på Tjøme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**