10 millioner fra staten

Randaberg kommune har mottatt 10,2 millioner fra den nasjonale krisepakken. Kommunestyret disponerer disse slik: 150.000 til fyrmesterboligen på Tungenes, 100.000 til Randabergfjellet og tilrettelegging og 6,3 millioner til utvidet ramme for renovering på Goa skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Resten blir satt i banken. To forslag ble nedstemt: Frp fikk støtte fra Venstre på å avsette 300.000 til et fond hvor man kan søke om midler for økt tilgjengelighet i Sentrum. Altså mer fart på den universelle utforming.
Venstre fikk ingen støtte for å avsette ekstra 50.000 til NAV, øremerket til søknader fra det såkalte Pøbelprosjektet som drives fra Stavanger. Dette prosjektet har påtatt seg ansvar for ungdom som faller mellom alle stoler. Prosjektet er meget vellykket og Randaberg deltar med ungdommer. Kommunen har nylig hatt et positivt møte med prosjektets ledelse, og det handler om at vi skal ta ansvar og bidra til fullfinansiering for de som av ulike grunner faller utenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**