Nei til sommerskole

Det blir ingen sommerskole i Randaberg dette året. Liten interesse blant elevene, og ingen interesse fra foreldreutvalgene, rektorene og lærerne. Kommunens tilbud blir knyttet til såkalt TeknoLab.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Denne saken er det først og fremst Øyvind Revheim (h) som har drevet fram politisk. Han ville ha fram kr 50.000 friske penger fra disposisjonsfond for å organisere et frivillig tilbud – særlig matematikk for inntil 30 elever.
Høyre fikk støtte av Frp. Venstre mener at sommerskole kan være et godt frivillig tilbud, men friske penger bør først og fremst brukes på skolens ordinære drift. Sommerskole forutsetter i det minste at et slikt tilbud er godt organisert der alle berørte parter trekker i samme retning. Skolens motkrefter er i dag for sterke i forhold til sommerskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**