Styremøte i Nordland Venstre

Helgen 6-7.juni er styret samlet til valgkampstrategisk arbeid og markering av Verdensmiljødag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er en spennende tid fylkeslaget nå går i møtet og agendaen er full av viktige veivalg.

I forkant av styremøte planlegges dialogmøte med Batteriet i Nord-Norge og Verdensmiljødag stand på torget med landsering av Venstres klimakampanje.

Generalsektretæren Terje Breivik vil bistå styret lørdag med valgkampplanlegging.

Nordland Venstre - kandidat trio; Berit Woie Berg, Arne Langseth, Arne Ivar Mikalsen

Nordland Venstre – kandidat trio; Berit Woie Berg, Arne Langseth, Arne Ivar Mikalsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**