Truer med innsigelse mot kulvert ved Tasta skole

Til møtet i Kommunalstyret for byutvikling på torsdag varsler vegvesenet at de har innsigelsesrett til kulvert som støyskjermingstiltak forbi Tasta skole. —Dette gjør bystyrets flertallsvedtak i plan 2236 om Eiganestunnelen verdiløst, sier Venstres Helge Solum Larsen. Flertallet gikk inn for kort tunnel og motorvei i dagen gjennom Tasta, men lovet kulvert forbi skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Jon Arne Silgjerd

Solum Larsen er nestleder i kommunalstyret.

-Det er ikke mulig å tolke dette annerledes enn at vegvesenet allerede nå er klare på at de ikke ønsker kulvert på strekningen forbi skolen, sier Solum Larsen. Tidligere har distriksvegsjef Hermanrud sagt at en kulvert er noe Stavanger kommune må betale for. Å varsle innsigelse betyr også at Vegvesenet også vil forbeholde seg retten til å hindre kommunens ønske om å planlegge strekningen med kulvert. -Dersom flertallet aksepterer dette har de også akseptert at resultatet kan bli firefeltsmotorvei forbi Tasta skole uten tilstrekkelig støyskjerming.

E39 Tasta

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen presiserer i brevet at de som vegmyndighet har full innsigelsesrett til løsninger som foreslås for neste parsell, dvs. Smiene — Eskelandsveien. De tar til orientering at Stavanger kommune ønsker kulvert på strekningen Smiene — Eskelandsveien men sier samtidig at man kan fravike fra anbefalte støyverdier dersom kostnadene ved støytiltak er uforholdsmessig høye.
Vegvesenet ber kommunalstyret akseptere sin fortolkning eller så vil de kreve å få utvidet frist til å klage på bystyrets vedtak i reguleringssaken om Eiganestunnelen.

-Dette viser i klartekst at vegvesenet ikke har til hensikt å gjennomføre E39 gjennom Tasta slik at mennesker og miljø skånes, sier Solum Larsen. -Når vi også vet at regjeringen ikke avsatte tilstrekkelige midler til prosjektet i NTP gjør det helt naturlig å stoppe opp og planlegge veianlegget på nytt som en lang tunnel som ikke på sammen måten rammer negativt miljømessig.

Bystyret i Stavanger skal behandle lovlighetskontroll av saksbehandlingen av plan 2236, mandag. Berørte har mellom annet klart uttrykt at de de ikke har blitt varset i henhold til lovverk og påpekt feil i plankart som ble utlagt til offentlig ettersyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**