Vihovde: SV bør be de fattige om unnskyldning!

I valgkampen i 2005 hevdet Kristin Halvorsen at fattigdommen kunne utslettes med et pennestrøk, og beskyldte Bondevik II-regjeringen for manglende politisk vilje. SV har hatt 4 statsbudsjett hvor de har unnlatt å ta de store grepene i bekjempelsen av fattigdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

May-Britt Vihovde

Foto: Audun Halaas

SV skulle avskaffe fattigdommen i regjering. Tre og et halvt år etter har de fattige problemer med å hente ut sosialstøtten de har krav på, fra et krisepreget NAV som er bedt om å prioritere dagpengemottagere.
Partiet har hatt mulighet i regjering, men har latt være å gjøre noe.

"Store ord om å avskaffe fattigdom viser at partiet ikke tar problemet på alvor". Fattigdom lar seg ikke avskaffe ved et pennestrøk slik SV har gitt inntrykk av.

— SV har sviktet de fattige og partiet bør be de fattige om unnskyldning for SVs brutte løfter, sier May Britt Vihovde. — Nå tier de i hjel sine egne løfter fordi de ikke har klart å prioritere, de burde skamme seg, sier hun videre.

Venstre ønsker en mer offensiv sosialpolitikk, med fokus på bolig og bedre oppfølging av barn og unge.

— Jeg registrerer at SV har stemt ned samtlige av Venstres forslag om målretting av fattigdomssatsingen. Bare i statsbudsjettet stemte SV mot en milliard mer til fattigdom, blant annet på tiltak for bedre rusomsorg og psykiatri, økt bostøtte, barnevern, gratis tannhelse og tiltak mot frafall i den videregående skolen, understreker May Britt Vihovde.

Venstre ønsker å bedre boligsituasjonen ved å bygge flere boliger. I tillegg ønsker vi en norsk hjemkjøpsmodell. Dette vil si at det er mulig å nedbetale boligen via husleie for på sikt å overta boligen som eid bolig. Venstre ønsker et bedre helsetilbud ved at egenandel for helsetjenester heves til 16 år for barn, og at tannlegetjenester inkluderes i det offentlig helsetilbudet.

Vihovde frykter at de som står bakerst i NAV-køen, havner ennå lengre bak nå når NAV beordres til å prioritere dagpengeutbetaling fordi finanskrisen har ført til flere arbeidsledige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**