Åpenhet

Det var spesielt å overvære et møte på Stortinget i regi av presseforbundet, med tema åpenhet i den offentlige forvaltning. Ikke fordi tema var spesielt, men på grunn av innfallsvinkelen noen politikere hadde for å diskutere åpenhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stortinget

Per Kristian Foss (H) virket irritert på at han i det hele tatt måtte delta i denne debatten. Carl I Hagen (Frp) var mest opptatt av å straffe folk som ikke fulgte reglene i offentlighetsloven. Begge to skyldte mer på pressens mangel på interesse av åpenhet, enn å gjøre politiske innrømmelser selv. SP var syke. SV hadde ikke engang svart på invitasjonen om å delta.

Venstre har mye om åpenhet i sitt stortingsvalgprogram. Krf hadde en enkeltstående setning som stortingsrepresentant Ola Lonke var stolt av å ha fått med. De andre partiene hadde ikke funnet tema viktig nok til å programfeste det.

For Venstre er det et selvstendig politisk prosjekt å ha kontinuerlig fokus på åpenhet i departementer, på Storting og i kommuner. Derfor har vi også fremmet en rekke forslag i Stortinget om dette, men blitt nedstemt. Nå har Venstre et nytt forslag inne om omvendt prinsipp for møtene i kontrollkomiteen. Nemlig at møtene i utgangspunktet skal være åpne, ikke omvendt slik det er nå. De fleste politikere som deltok på møte var enig det, men visste ikke helt om partiet de representerte var like enige.

Er det noe jeg skal garantere velgerne hvis jeg kommer inn på Stortinget, så er det fokus på åpenhet i offentlig forvaltning. Åpenhet kommer ikke av seg selv, det krever bevisstgjøring og kloke offensive holdninger og handlinger. Det krever at dokumenter blir offentliggjort og at møter i utgangspunktet holdes for åpne dører. Offentlighetsloven må ikke sees på som et problem og energien må ikke brukes på å finne måter og unndra seg offentliggjøring på. Mer-offentlighetsprinsippet bør gjelde. Innbyggerne har krav på det av våre folkevalgte organ. Fordi åpenhet er den beste medisin mot maktmisbruk.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**