Ber SP ta farvel med rødgrønn skolepolitikk

Helgas skolevedtak på SVs landsmøte er enda en spiker i kista for rødgrønn skolepolitikk, og viser med all tydelighet at Senterpartiet må reorientere seg mot sentrum, mener Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Skei Grande viser til dagens utspill fra Sp-leder Liv Signe Navarsete om at Sp sier nei til heldagsskole, og heller vil sikre flere lærere og forbedre kvaliteten i de skoletimene vi allerede har.

 Skei Grande ber SP si farvel til rødgrønn skolepolitikk for godt.

Skei Grande ber SP si farvel til rødgrønn skolepolitikk for godt.
Foto: Microsoft

– Dette har vært Venstres budskap i hele denne stortingsperioden, og i hvert budsjett har vi fremmet forslag om nettopp dette. Det er tydelig at Sp nå føler seg ukomfortable med SV-skolen de er med på å forvalte, sier Skei Grande til VG nett idag.

Trenger heller flere og bedre lærere
SVs oppvekstreform med heldagsskole og gratis SFO, som ble presentert på partiets landsmøte i helga, er kostnadsberegnet til et sted mellom 6 og 8 mrd. kroner.

– SVs såkalte reform er svært kostbar, og jeg kan tenke meg en rekke tiltak som norsk skole har et mye større behov for enn dette, f.eks bedre videreutdanning og flere lærere, sier Skei Grande.

 Venstre vil ha flere lærere og bedre videreutdanning.

Venstre vil ha flere lærere og bedre videreutdanning.
Foto: Microsoft

– Venstre mener uansett at skolen skal være et sted for å lære, ikke bare et sted å være. Skolen skal være et undervisningstilbud, ikke et velferdstilbud. Det er grunnleggende for oss, understreker Skei Grande.

Sp i feil selskap
Når SV i tillegg går til krig mot friskolene med helgas oppsiktsvekkende vedtak bør dette være tydelige signal til Senterpartiet om at de er i helt feil selskap.

– SV ønsker tydeligvis at staten skal ta full kontroll over mesteparten av dagen til barna våre, og vil heller ikke ha mangfold i utdanningssystemet. Det er jeg av sterkt i mot, og vil oppfordre Senterpartiet til å reorientere seg mot sentrum i norsk politikk, avslutter Skei Grande, som også viser til at det var betydelig motstand fra sentrale Sp-politikere mot privatskoleloven som ble vedtatt gjennom et forlik mellom regjeringspartiene og KrF i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**