Blogg: Etisk standard for politikk?

Skal de etiske retningslinjene som et bystyre vedtar for de ansatte i kommunen gjelde også for de folkevalgte? Venstres bystyremedlem Thor Bjarne Bore blogger om Stavanger bystyres behandling av etisk reglement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Thor Bjarne Bore

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Stavanger bystyre vedtok mandag kveld etisk reglement for ansatte. Etter forslag fra Ap ble det vedtatt av det samme regelverk skal gjelde også for de folkevalgte.
Forslaget ble vedtatt

-Mitt utgangspunkt er at forholdet folkevalgt – kommunalt ansatt er et annet enn i en bedrift, en institusjon, en organisasjon, skriver Bore i bloggen. Han viser til reglementets formål:
pkt.1 Formål
…… “Etisk standard skal bidra til at de ansatte (og nå altså også folkevalgte) forholder seg på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid, og må ses i sammenheng med kommunens visjon: Sammen for en levende by, og verdier: Er til stede, Vil gå foran, Skaper fremtiden”.

På prinsipielt grunnlag, kommenterer Bore:
-Hvis jeg skulle være uenig i disse visjonene, disse honnørordene (og det er det mange av i Stavanger) og disse verdiene, skal jeg da som folkevalgt være nødt til å følge dem, arbeide etter dem, agitere for dem? Hvis jeg er uenig i at Stavanger skal være en levende by slik det er praktisert i de senere år, hvis jeg skulle mene at kommunen og flertallet av de folkevalgte har et galt syn på hvordan man skaper fremtiden – må jeg da for å holde meg innenfor de etiske grenser være nødt til å tie med kritikk både offentlig og privat, men å arbeide for endringer? Hvis ikke – hva betyr da utdraget av formålsparagrafen?

Les hele bloggen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**