Entydig og klart nei til Luftfartstilsynet

I mandagens kommunestyremøte var høringsuttalelsen fra Luftfartstilsynet vedrørende fornying av Torp-konsesjonen til debatt. Etter innspill fra Venstres Kåre Pettersen ble det et enstemmig kommunestyre som vedtok en innskjerping av Stokkes høringsuttalelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Miljø, fly

Foto: Luth

Saken gjelder en fornying av konesesjon for å drive flyplass på Torp. Luftfartstilsynet har innstilt på at tilsynet selv skal bestemme åpningstider og avgiftsnivået ved plassen.

Sandefjord Lufthavn (SLH) inngår ikke i Avinors regime, som omfatter 46 flyplasser i Norge. Torps økning i antall reisende og gode økonomiske resultat ser ut til å irritere Luftfartstilsynet / Avinor. Av den grunn ønsker man tydeligvis å ta større kontroll over aktivaene og inntjeningen ved flyplassen.

Selv om SLH ikke er i Avinors eie, er det like fullt et aksjeselskap hvor majoriteten av eiere utgjøres av kommunene Stokke og Sandefjord i tillegg til fylkeskommunen. Til sammen eier disse tre ca 87 % av selskapet, mens resterende er i eid av private investorer via Vestfold Flyplassinvest AS.

Fredag 13. mars (!) ble Nasjonal Transportplan (NTP) framlagt. Ut fra det dokumentet blir inntrykket av at staten ønsker en sterkere kontroll av de private flyplassene utenfor Avinor-systemet forsterket. Her kan man bl.a. lese at Samferdselsdepartementet stiller seg positivt til at lokale private aktører (som f.eks. SLH) kan være med på å finansiere mindre utbyggingsprosjekter i Avinor.

Det er viktig å påpeke at SLH aldri har mottatt økonomisk støtte fra Avinor, og at alle investeringer samt alle driftskostnader har blitt tatt av SLH. Det virker derfor ufint når Avinor nå kommer inn og vil ta del i det som er skapt, uten selv å "ha løftet en finger" tidligere.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: Ulf Lund Halvorsen

Kåre Pettersen
Kommunestyrerepresentant Stokke

Tønsbergs Blad har omtalt saken med en noe misvsiende overskrift hvor nok ordspillet betyr mye for avisen: Fly forbanna på Luftfartstilsynet. Les saken i TBs nettutgave her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**