Interpellasjon til ordføreren i Stange

Fra: Erik Ringnes, Venstre

Dato: 24. Mars 2009

Store forskjeller mellom ungdomsskolene i Stange når det gjelder søkning til studiespesialiserende fag og yrkesfag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hamar Arbeiderblad har 24. Mars 2009 et oppslag om frafallet i den videregående skolen. Artikkelen slår fast at elever med stort fravær på ungdomsskolen og med karakteren 3,5 eller dårligere, ofte ikke fullfører sin videregående utdanning med bestått eksamen. NIFU STEP la i fjor fram en rapport som viser at resultatene fra ungdomsskolen har stor betydning for i hvilken grad elevene gjennomfører og består eksamen på videregående skole. Det er kommunen som har ansvar for å gi elevene grunnleggende ferdigheter på barne — og ungdomsskolen.
Hva vil ordføreren gjøre for å bidra til at flest mulig av Stanges elever unngår å komme i denne risikogruppa ?
Videre blir det framholdt at det er store forskjeller mellom skoler innenfor den enkelte kommune. I Stange er det slik at 60 % av elvene ved Ottestad Ungdomsskole i år har søkt studiespesialisering, mens under 30 % av elvene ved Romedal og Stange Ungdomsskole har søkt studiespesialisering. Det er alarmerende forskjeller.
Hva vil ordføreren gjøre for å redusere den store forskjellen mellom ungdomsskolene i Stange når det gjelder søkning til studiespesialiserende fag og yrkesfag?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**