Medlems- og styremøte

Tynset Venstre har medlems- og styremøte i møterommet Loftet, Tynset kulturhus, torsdag 26. februar kl. 20.00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Saker:
1. Årsmøtet i Hedmark Venstre, oppsummering.
2. Arbeidsplan og målsettinger for Tynset Venstre 2009.
3. Kjøp av pc.
4. Status for møtene i Tynset Venstre. Fastsetting av diverse rutiner.
5. Drøfting av saker til kommunestyret 31. mars.
6. Eventuelt.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Hilsen Tynset Venstre

Morten Rusten Caspar Schärer
leder sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**