Nei til lengre skoledag

Venstre vil prioritere innholdet i den skolen vi har, med bedre lærertetthet, mer kompetanseheving av lærere og enda bedre lærerutdanning. SV vil isteden bruke milliarder på å utvide den obligatoriske skoledagen for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolegard

Venstre vil styrke den offentlige skolen, men i tillegg gi offentlig støtte til alternative friskoler fordi de er et viktig supplement til det offentlige. SV vil på sikt avvikle friskolene, og ha alle barn inn i den offentlige skolen.

Mangfold og frihet for at foreldrene selv kan gjøre egne valg for sine barn, er ikke i SVs sosialistiske tanker. Det er derimot viktig for Venstre.

Venstre sier nei til lengre skoledag, og ja til mer kvalitet og mangfold i skolen.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**